Planning

Een planning kunnen maken betekent nog niet het kunnen houden aan een planning.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest
Related Entries