Lisette over PDD-NOS

Lisette vertelt over haar PDD-NOS. Zij noemt het de ‘restgroep’.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest
Related Entries