Hersenen

Informatieverwerking verloopt anders bij mensen met autisme. In deze video wordt dit toegelicht aan de hand van drie verklaringsmodellen.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest
Related Entries