Over ons

Autisme voor docenten en Dr. Leo Kannerhuis

Autismevoordocenten.nl is een initiatief van Dr. Leo Kannerhuis, landelijk Expertise- en Behandelcentrum dat mensen met autisme en hun omgeving helpt door gespecialiseerde behandeling en door onderzoek & innovatie.

afbeelding autismevoordocenten

Deze videowebsite is ontstaan vanuit Studeer Wijzer met autisme, een project waarin nieuwe digitale ondersteuningsmiddelen zijn ontwikkeld op het gebied van autisme in het beroepsonderwijs. Het project is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van provincie Gelderland. Naast autismevoordocenten.nl is binnen Studeer Wijzer met autisme ook de app Studeercoach ontwikkeld. Studeercoach vergroot het zelfoplossend vermogen van studenten met autisme of met een andere beperking in de informatieverwerking. De app biedt stap voor stap hulp en tips om een probleem zo zelfstandig mogelijk op te lossen, bijvoorbeeld problemen met het lesrooster, thuisstudie, toetsen, opdrachten of stage.

Dr. Leo Kannerhuis richt zich met autismevoordocenten.nl en Studeercoach op begrip en ondersteuning van studenten in het middelbaar – en hoger beroepsonderwijs en wil met deze producten een bijdrage leveren aan vermindering van studie-uitval.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest