Autismevoordocenten.nl geeft met korte filmpjes, animaties en portretten uitleg over autisme, kenmerken van autisme en wat autisme betekent voor leren en voor het volgen van onderwijs. De website geeft ook praktische begeleidingstips bij autisme in de klas.
Dr. Leo Kannerhuis ontwikkelde autismevoordocenten.nl voor professionals in het beroepsonderwijs, maar wil met de website natuurlijk ook een informatiebron bieden voor iedereen die meer wil weten over jongeren met autisme in het onderwijs.


De website autismevoordocenten.nl is een initiatief van het Dr. Leo Kannerhuis met steun van provincie Gelderland.